DEVETNICA BOŽANSKOM MILOSRĐU

(sv. Faustina Kowalska: Dnevnik 1209-1229)
Devetnica, koju mi je Isus zapovjedio napisati i moliti prije Blagdana Milosrđa. Ona počinje na Veliki Petak.
Završava na prvu nedjelju poslije Uskrsa (mladi Uskrs - deveti dan).

„Ja želim da ovih devet dana dovodiš duše k izvoru Mojega milosrđa, da bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti što su im potrebne za napore života, a posebno u času smrti. Svakog dana Mojem Srcu privodit ćeš drugu grupu duša i uranjati ih u more Mojeg milosrđa. A ja ću voditi sve te duše u kuću Mojeg Oca. To ćeš činiti u ovom i u budućem životu. I neću ništa uskratiti ni jednoj duši, koju ti privodiš izvoru Mojeg milosrđa. Moliti ćeš Mojeg Oca svaki dan za milost tim dušama, po Mojoj gorkoj muci. ”

KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA:

NA PRVA TRI ZRNCA:
Oče naš, Zdravo Marijo i Vjerovanje

NA VELIKA ZRNCA: 1X
Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i grijehe cijeloga svijeta.

NA MALA ZRNCA: 10X
Po pregorkoj muci Isusovoj,
budi milosrdan nama i cijelome svijetu.

NA KRAJU KRUNICE 3X:
Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.

Prvi dan:

Isus: „Privedi Mi danas cijelo čovječanstvo, ali posebno sve grešnike i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Time ćeš Me utješiti u gorkoj žalosti, u koju Me utapa gubitak duša.”
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Drugi dan:

Isus: „Danas Mi privedi duše svećenika i redovničkih osoba i uroni ih u Moje neistraživo milosrđe. One su Mi dale snagu podnijeti gorku muku. Po njma, kao kroz kanale, izlijeva se Moje milosrđe na čovječanstvo.”
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Treći dan:


Isus: „Danas Mi dovedi sve pobožne i vjerne duše i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Ove su Me duše utješile na Križnome Putu. One su bile kapi utjehe u moru gorčine.”                         KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Četvrti dan:

Isus: „Danas Mi dovedi pogane i one koji Me još ne poznaju. I na njih sam mislio za vrijeme Moje gorke muke. Njihova buduća gorljivost tješila je Moje Srce. Uroni ih u more Mojeg milosrđa”
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Peti dan:


Isus: „Danas Mi dovedi duše heretika i odijeljenih i uroni ih u more Mojeg milosrđa. U gorkim mukama oni su razdirali Moje Tijelo i Srce - to je Moja Crkva. Kada se vraćaju jedinstvu Crkve, zacjeljuju Moje rane i time ublažuju Moje muke.”
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Šesti dan:

Isus: „Danas Mi dovedi tihe i ponizne duše, i duše male djece i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Ove su duše najsličnije Mom Srcu, one su Mi davale snagu u gorkoj smrtnoj muci. Vidio sam ih kao zemaljske anđele, koji će čuvati Moje oltare. Na njih izlijevam cijele rijeke milosti. Moje milosti može prihvatiti samo ponizna duša. Poniznim dušama darivam Moje povjerenje. ”
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Sedmi dan:

Isus: „Danas Mi dovedi duše koje posebno štuju i slave Moje milosrđe i uroni ih u Moje milosrđe. Te duše najčešće su oplakivale Moju muku i one su najdublje prodrle u Moj Duh. One su živo ogledalo Mojeg Milosrdnog Srca. Te duše svijetlit će u budućem životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće dospjeti u oganj pakleni. U času smrti posebno ću braniti svaku od njih.”
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Osmi dan:

Isus: „Danas mi dovedi one duše, koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Neka rijeke Moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše Ja posebno ljubim. One ostvaruju zadovoljštinu Mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga Moje Crkve sve oproste i prikaži ih za njih…O, kad bi poznavala njihove muke, neprestano bi prikazivala duhovnu milostinju za njih, i otplaćivala njihove dugove Mojoj pravednosti.”
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Deveti dan:

Isus: „Danas Mi privedi ohladnjele duše i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju Moje Srce. U Maslinskom vrtu Moja je duša doživjela najveću odbojnost od ohladnjele duše. Hladne duše bile su razlogom Mojim riječima: Oče, ukloni taj kalež, ali samo ako je to Tvoja volja. Njihovo posljednje sidro spasenja jest bijeg Mojem milosrđu.”
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

 "Krvi i Vodo, što istekoste za nas iz Srca Isusova poput milosrdnog izvora, uzdam se u VAS"!

 

SLIKA ISUSOVOG MILOSRĐA
.
Počevši od godine 1931., naš Gospodin Isus Krist, više puta se objavio poniznoj redovnici Faustini. Nakon što ju je poučio o pobožnosti prema Božjem milosrđu, zaželio je da širi tu pobožnost po svemu svijetu.

Prvi put milosrdni Krist ukazao se sestri Faustini 22. veljače 1931. u mjestu Plock (Poljska). Sestra Faustina piše: "Uvečer bijah u svojoj ćeliji i opazih Isusa u neobičnoj bjelini i sjaju. Podiže ruku na blagoslov, a lijevu ruku stavi na svoje Srce. Neznatno rastvorivši ogrtač na prsima, pokaza na sjajne zrake, jedne bijele, a druge crvene. Blještile su iz njegova Srca. U potresenosti i šutnji, promatrala sam veličanstveni prizor i mislila na veličinu Božju u Isusu. Moja duša bijaše potresena strahom i neobičnom radošću. Isus mi reče:

 "Priredi sliku i prikaži Mene ovakvog, kakvog Me sada vidiš, te na sliku stavi natpis: “Isuse, uzdam se u Te”. Želim da se ta slika poštuje najprije u vašoj kapelici, a zatim da se to čašćenje raširi po svemu svijetu".

isus 

Milostivi Isus se objavljuje Svetoj Mariji Faustini Kowalskoj
Sestri Faustini Isus je rastumačio sjajne zrake:
"Zrake na slici označuju Krv i Vodu, što su izvirali iz dubine Moga milosrđa, nakon što Moje Srce bijaše probodeno kopljem, nakon Moje smrti na Križu. Bijele zrake označuju Vodu, koja čisti duše, a crvene zrake označuju Krv, koja daje život dušama. Štititi duše od stroge pravde Moga Oca nebeskoga. Sretan onaj, koji bude živio u zakloništu ovih zraka, jer neće strahovati od Božje srdžbe".

Tijekom Svoje Muke, Isus je prolio skoru svu Svoju Krv. U Svom Srcu na samrti ostade Mu tek nekoliko kapi. Božja Providnost je pustila da koplje otvori njegovo Srce i da isteče i zadnja kap njegove Krvi. Isus želi da taj znak njegove Ljubavi bude posebno poštivan i čašćen u pobožnosti prema Božjem milosrđu. Zato je preporučio sestri Faustini da napiše ovu kratku, strijelovitu molitvu i da se njome često služi: "Krvi i Vodo, što istekoste za nas iz Srca Isusova poput milosrdnog izvora, uzdam se u VAS"!

Isus je zaželio da se ispod napisu riječi: "Isuse, uzdam se u Te!"

Na Kristovu želju, da sestra Faustina objavi svijetu pobožnost prema Božjem milosrđu, s. Faustina će zdušno raditi na tom ostvarenju, jer se čovječanstvo udaljuje od Boga, od Krista, od Crkve. Zbog toga razloga, unatoč napretku civilizacije, ljudi su nesretni, na mukama su, nesložni su, podijeljeni su, kažnjeni su ratovima. Bog, da spasi čovječanstvo zalutalo, zastranjeno, poniženo pod teretom teških, smrtnh grijeha, šalje posebne opomene iz mjesta Gospinih ukazanja (Salette, Lurd, Fatima), da potakne svijet na pokoru, napose treba istaknuti opomenu, koju je dao s. Faustini sam Isus Krist, da bi došlo do obraćenja grješnog čovječanstva, da bi se čovječanstvo zaustavilo na putu izgubljenja.

Isus je više puta rekao s. Faustini:

"Čovječanstvo ne će naći mira ako se ne obrati s pouzdanjem u Božje milosrđe

www.000webhost.com